กรุงเทพเครน บริการ รถเครน ให้เช่า ขนาด 10-220 ตัน มีบริการริกเกอร์ ให้เช่ารายวัน-รายเดือน

ทำความรู้จักกับเครน คืออะไร

รถเครน (Crane) หรือบางคนอาจจะเรียก ปั้นจั่น  รถเครน คือลักษณะของรถที่มีการติดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายยาก โดยการเคลื่อนย้ายวัตถุโดย รถเครน วัตถุจะอยู่ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ประเภทของรถเครน มีทั้งหมด 2 แบบ

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมักจะแบ่งประเภทรถเครนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1.รถเครนชนิดอยู่กับที่ หรือที่หลายคนเรียกว่า Stationaty Cranes คือ รถเครนที่ติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน ได้แก่ 

 • เครนราง (Overhead Cranes)
 • เครนขาสูง (Gantry Cranes)
 • เครนขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)
 • เครนหอสูง หรือ ปั้นจั่นหอสูง (Tower Cranes)
 • เครนติดผนัง (Wall Cranes)

2.รถเครนชนิดเคลื่อนที่ หรือที่หลายคนเรียกว่า Mobile Creanes คือ เครนที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์หรือรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น

 • เครนติดรถบรรทุก (Truck Loader Crane) เป็นรถเครนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว เลี้ยวมุมแคบได้ เหมาะกับงานที่จำเป็นต้องเดินทางระยะไกล โดยรถเครนประเภทนี้สามารถยกของหนักได้สูงถึง 8 ตัน
 • รถเครนล้อยาง (All Terrain Cranes) คือ รถบรรทุกล้อยางที่มีเครนติดตั้งอยู่บนหลังรถ เหมาะสำหรับงานในพื้นที่ขรุขระ มีตั้งแต่ขนาด 25 ตันขึ้นไป แต่รถเครนประเภทนี้จะมีมุมเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบ 
 • รถเครน 4 ล้อ (Rough Terrain Cranes) รถเครนประเภทนี้สามารถใช้งานในพื้นที่ขรุขระ สมบุกสมบันได้ มีขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป แต่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องเดินทางระยะไกล เพราะเคลื่อนที่ได้ช้า 
 • รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Cranes) เหมาะกับไซด์งานที่เพิ่งเริ่ม พื้นยังไม่ถูกบดอัด เนื่องจากติดหล่มได้ยาก มีขนาดตั้งแต่ 50 ตันไปจนถึง 100 ตัน สำหรับรถเครนประเภทนี้ไม่แนะนำให้ใช้งานระยะทางไกล เพราะจะทำให้ล้อสึกเร็ว 

วิธีใช้งานรถเครนที่ถูกต้องและปลอดภัย

1.ผู้บังคับรถเครนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรถเครน และสัญญาณมือ

2.ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจสังเกตุป้ายคำเตือนต่างๆ และปฏิบัติตามเเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

3.ควรมีถังดับเพลิง และชุดปฐมพยาบาลติดไว้ในรถเครน

4.ควรจัดหาแสงสว่างให้เพียงพอสำหรับการทำงานในพื้นที่แสดงสว่างน้อย

5.ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย 

6.ควรตรวจสอบระบบตัดการทำงานรอกก่อนการทำงานจริง

7.ควรใช้แผ่นรองขาเมื่อตั้งเครนทำงาน

8.ควรระมัดระวังเมื่อตั้งเครนในพื้นที่ราบ ควรปรับทางลาดให้แน่นและได้ระดับก่อนการทำงาน

9.ตรวจสอบระยะการยืดขาเครนให้ถูกต้องตามที่ใช้งาน

10.ปรับระดับรถเครนให้ได้แนวระนาบและขาเครนทุกด้าน ต้องกดลงพื้นล้อทุกล้อต้องลอยพ้นพื้นดิน

ความสำคัญของรถเครน

รถเครน คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือวัสดุตามแนวดิ่ง โดยขณะที่เคลื่อนย้ายสิ่งของจะอยู่ในลักษณะแขวนลอยตามแนวราบ ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ปั้นจั่นกับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและมีรูปร่างแข็ง ซึ่งองค์ประกอบของปั้นจั่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่เป็นเสาตั้งใช้ทำหน้าที่ยกสิ่งของ  และส่วนที่เป็นแนวนอนในส่วนนี้จำเป็นติดตั้งด้วยเครน

วิธีการใช้งานรถเครนให้ถูกต้องและปลอดภัย

การใช้งานรถเครน จะต้องให้เหมาะสมกับประเภทงาน โดยวิธีการใช้งานให้ถูกต้องและปลอดภัยได้แก่

 1. ผู้ควบคุมรถเครนทุกคน จำเป็นต้องศึกษากฎ วิธีใช้งาน และสัญญาณมืออย่างละเอียดและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัย 
 2. หากใช้รถเครนบนอาคารสูง จำเป็นต้องสัญญารไฟบอกตำแหน่งให้เครื่องบินทราบ 
 3. ในกรณีที่ห้องควบคุมรถเครนอยู่สูงกว่าระดับพื้น ต้องมีกรอบครอบบันไดและขั้นบันไดจำเป็นต้องแข็งแกร่ง สามารถรองรับน้ำหนักได้ 
 4. ในระหว่างที่ยกสิ่งของ หากเกิดลมแรงจนทำให้สิ่งของที่ยกแกว่งไปมา ควรรีบวางสิ่งของลงทันที
 5. ไม่ควรใช้รถเครนยกสิ่งที่เกินน้ำหนักที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ 
 6. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องสวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์นิรภัย พร้อมปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
 7. ในกรณีที่ใช้รถเครนยกสิ่งของครั้งแรก ควรทดสอบระบบการทำงานต่างๆ และทดลองยกสิ่งของขึ้นสักเล็กหน่อย เพื่อเช็คว่าระหว่างที่ยกรถเครนเสียสมดุลหรือไม่ 
 8. ในระหว่างที่ใช้รถเครนยกสิ่งของ ห้ามสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง และห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่เกาะอยู่บนสิ่งของที่ยก
 9. ในกรณีที่ต้องวางสิ่งของในพื้นที่ต่ำมาก ควรเหลือลวดสลิงไว้มากกว่า 2 รอบบนดรัม 
 10. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเครนมากกว่า 1 เครื่อง ผู้ให้สัญญาณมือควรมีคนเดียว เพื่อปกป้องความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระยะเวลาสำหรับการตรวจเช็คสภาพรถเครน​

การตรวจเช็คสภาพเป็นอีกหนึ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะงานก่อสร้างเป็นงานที่อันตราย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้่ จึงมีกฎหมายกำหนดความถี่สำหรับการตรวจเช็คสภาพ

 • รถเครนที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง กฎหมายกำหนดไว้ว่า 
 1. รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ต้องตรวจเช็คสภาพทุกๆ 6 เดือน 
 2. รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 3 ตัน ต้องตรวจเช็คสภาพทุกๆ 3 เดือน 
 • รถเครนที่ใช้สำหรับงานอื่นๆ กฏหมายกำหนดไว้ว่า 
 1. รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1 ตัน และไม่เกิน 3 ตัน ต้องตรวจเช็คสภาพทุก 1 ปี
 2. รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 3 ตัน และไม่เกิน ถ50 ตัน ต้องตรวจเช็คสภาพทุก 6 เดือน
 3. รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 ตัน ต้องตรวจเช็คสภาพทุก 3 เดือน 

ทั้งนี้สำหรับรถเครนที่หยุดใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น ต้องตรวจเช็คสภาพและทดสอบใหม่ก่อนใช้งาน 

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถเครน

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถเครน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

1.อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุนี้มีอัตราที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่สูงถึง 88% โดยส่วนใหญ่มักจะมาจาก 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ 

 • ไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น ใช้รถเครนยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ลัดขั้นตอนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถเครนก่อนใช้งาน 
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรู้ ผู้ควบคุมรถเครนและผู้ให้สัญญาณมือทุกคนจำเป็นต้องเข้าอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ การขาดความรู้ถือเป็นสาเหตุที่ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 • ทัศนคติไม่ถูก มองว่าการเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องของดวงชะตา อุบัติเหตุเกิดเพราะซวย โชคร้าย ทำให้ไม่ทันระวังตัว 

2.อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากสภาวะไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย พื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ ปฏิบัติงานใกล้ทางลาดชัน และไม่สวมใส่อุปกรณ์นิรภัย 

สรุป

ในวงการอุตสาหกรรม การก่อสร้างรถเครนคืออุปกรณ์ที่สำหรับและมีประโยชน์อย่างมาก ไม่สามารถขาดได้เพราะสามารถช่วยยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถยกได้ 

โดยวิธีการใช้งานที่ถูกสัญญาณมือ และการตรวจเช็คสภาพรถเครนตาที่กฎหมายกำหนดไว้ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กรุงเทพเครน บริการ เช่าเครน เช่ารถเครน ขนาด 10-220 ตัน และ รถเครน 4 ล้อ ขนาด 10-50 ตัน เช่ารถบรรทุกติดเครน (รถเฮี๊ยบ) 6 ล้อ และ 10 ล้อ ขนาด 5-10 ตัน รถกระเช้าความสูง 5-45 เมตร รถเทลเลอร์พื้นเรียบ และ โลว์เบท แผ่นเหล็กสำหรับปูทาง และ มีบริการริกเกอร์ ให้เช่ารายวัน-รายเดือน

บริการ เช่ารถกระเช้า รถกระเช้าไฟฟ้า เช่ารถเฮี๊ยบ รถโฟล์คลิฟ์ ราคาถูก

กรุงเทพ เครน เป็นผู้ให้บริการ เช่ารถกระเช้า ความสูง 5 – 40 เมตร ที่มีความปลอดภัย มาตรฐานสูง สำหรับให้เช่าแบบรายวัน รายเดือน เรามีบริการสำรวจพื้นที่ให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด

บริษัทฯ เราเป็นผู้บริการให้ เช่ารถบรรทุกติดเครน เช่ารถเครนรถเฮี๊ยบ รถเครนติดกระเช้า เช่ารถเทรลเลอร์ รถโฟล์คลิฟท์ และรถกระเช้า สำหรับทำงานที่สูง โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บนเขตคลองสามวา ซึ่งทางเราให้บริการกระเช้า Skymaster มีทั้งกระเช้าบูมตรง บูมพับ กระเช้าใหญ่ กว้างพิเศษ คนขึ้นได้หลายคน ที่สามารถวิ่งแล่นบนท้องถนนเองด้ ซึ่งทำให้ลูกค้าประหยัดค่าขนส่งได้ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง รถมีสรรถภาพที่ดี บริการได้อย่างรวดเร็ว เรามีความพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชม.

เครื่องจักรได้รับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมมีใบรับรอง เข้างาน เซฟตี้ได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ เช่ารถกระเช้า มีความมั่นใจกับคุณภาพรถกระเช้าที่ได้ใช้บริการ

บริการของเรา

บริการ เช่ารถเครน ขนาด 10-220 ตัน เช่ารถเฮี๊ยบ เช่ารถกระเช้า เช่ารถเทรลเลอร์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการรถเครน

บริการรถเครนให้เช่า ขนาด 10-220 ตัน และ รถเครน 4 ล้อ ขนาด 10-50 ตัน ราคาถูก ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการรถเฮี๊ยบ

บริการรถเฮี๊ยบให้เช่า 6 ล้อ และ 10 ล้อ ขนาด 5-10 ตัน บริการยกเครื่องจักร ยกสินค้า ยกต้นไม้ใหญ่ ยกไม้ล้อม ยกของหนักทุกชนิด

บริการรถกระเช้า

รถกระเช้าให้เช่า ความสูง 5-45 เมตร รายวัน-เดือน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

บริการรถเทรลเลอร์

บริการรถเทรลเลอร์ให้เช่า รถเทลเลอร์พื้นเรียบ และ โลว์เบท บริการ ขนส่ง-ขนย้าย สินค้า เครื่องจักร และ ของหนักทุกชนิด

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ และ Boom Lift

บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ และ Boom Lift ราคาถูก
โทร 081 735 9381

จำหน่ายแแผ่นเหล็ก

จำหน่ายแผ่นเหล็ก สำหรับปูทาง ราคาถูก
โทร 081 735 9381

บริการให้เช่ารถ Boom Lift

บริการให้เช่ารถ Boom Lift สำหรับงานบนที่สูง รายวัน รายเดือน ราคาถูก โทร 081 735 9381

เช่ารถโฟล์คลิฟท์

บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ราคาถูก
โทร 081 735 9381

บริการให้เช่ารถ Skymaster

บริการให้เช่ารถกระเช้า Skymaster รายวัน รายเดือน ราคาถูก โทร 081 735 9381

บทความล่าสุด

รวม 5 บทความล่าสุด
ของเรา

สาระความรู้ การแต่งกายที่ถูกต้อง

สาระความรู้ เรื่อง การแต่งกายที่ถูกต้องและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตร

อ่านต่อ »

สาระความรู้ การแต่งกายที่ถูกต้อง

สาระความรู้ เรื่อง การแต่งกายที่ถูกต้องและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตร

อ่านต่อ »

@bangkokcrane

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

เพิ่มเพื่อนด้วย QR CODE LINE

รวมรูปภาพของเรา

ติดต่อเรา

บริการรถเครนให้เช่า ขนาด 10-220 ตัน รถเฮี๊ยบ รถกระเช้า รถเทรลเลอร์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ที่ตั้ง

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Email

bangkokcrane@gmail.com

ช่องทางอื่นๆ

CHANGE LANGUAGE

แชร์หน้านี้
Search
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

ส่งข้อความถึงเรา